بازدید معاون وزیر در امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از مجتمع پرواربندی هزار راسی گوساله در جیرفت

دکتر دماوندی نژاد معاون وزیر جهادکشاورزی در امور تولیدات دامی، رئیس سازمان جهادکشاورزی به همراه مدیر کل تامین دام شرکت پشتیبانی امور دام کشور از پرواربندی گوساله هزار راسی شهرستان جیرفت بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان دکتر دماوندی نژاد ضمن بازدید از مجتمع پرواربندی گوساله به پتانسیل و ظرفیت دام و طیور کشور، حفظ ظرفیت ژنتیکی دام ، برنامه های توسعه ای و اصلاح نژادی و حمایت از ظرفیت نژادهای بومی دام کشور تاکید نمودند.وی اظهار داشت:جنوب کرمان را با توجه به شرایط اقلیمی، مزیت های تولید علوفه و زمینه مناسب صادرات تولیدات دامی به کشورهای حوزه خلیج فارس، یکی از مناطق مستعد توسعه صنعت دام و طیور کشور برشمردند و توسعه و توجه به ایجاد زیرساخت های صنعت دامپروری خصوصا کشتارگاه صنعتی دام و طیور و بسته بندی گوشت در جنوب کرمان را بسیار ضروری دانستند.دکتر دماوندی نژاد هدف از سفر به جنوب کرمان را بازید از مناطق سیل زده جنوب کرمان و بررسی خسارت وارده به بخش کشاورزی و همچنین بازدید پتانسیل ها و ظرفیت های دام و طیور اعلام نمودند