هیچ گزارشی از اختلاس، رشوه و عناوین مجرمانه در پرونده نهاده‌های دامی نیست
۱۴۰۱/۰۴/۲۱

سخنگو و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره پرونده نهاده‌های دامی، گفت: مطابق گزارش نهادهای امنیتی در این پرونده هیچ گونه گزارشی مبنی بر اختلاس، رشوه و یا عناوین مجرمانه اینچنینی اتفاق نیفتاده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، علی بهادری جهرمی سخنگو و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در نشست خبر صبح امروز درباره پرونده نهاده‌های دامی، گفت: مطابق گزارش نهادهای امنیتی در این پرونده هیچ گونه گزارشی مبنی بر اختلاس، رشوه و یا عناوین مجرمانه این‌چنینی اتفاق نیفتاده است.

وی از رسانه‌ها اعم از رسانه ملی، مکتوب و دیجتال خواست تا در صورت استفاده از چنین عناوینی آن را اصلاح کنند.

سخنگوی دولت با بیان این که عنوان مجرمانه را نمی‌توان به یک نهاد و یا شخص نسبت داد، افزود: این عناوین در گزارش‌های نهادهای امنیتی نیز منعکس نشده است.

بهادری‌جهرمی با اشاره به این که برخی تخلفات از نظامات اداری و یا سو، جریاناتی در این حوزه از سوی شرکت مذکور و روش همکاری با آن شرکت رخ داده بود، افزود: با ورود به موقع و گزارش وزارت اطلاعات در حوزه، از بروز مشکلات پیشگیری شد.

به گفته وی، مقابله با فساد یکی از اولویت‌های اساسی در این دولت و از مسایل مورد توجه است، لذا ابزارهای خودکنترلی و نظارتی را در درون خود تقویت کرده است.

سخنگوی دولت با اشاره به این که در این حوزه از بروز فساد پیشگیری شده است، بیان کرد: در این راستا سعی شده با تدابیر اتخاذی، روند امور به مسیر قانونی برگردد و به تدریج نهاده‌ها تامین شود و هیچ گونه ارزی و ریالی در اختیار آن شرکت قرار نگیرد.

وی با تاکید بر اینکه در این حوزه از بروز فساد پیشگیری شد، یادآور شد: سعی شد با تدابیری که اتخاذ شد به مسیر به مسیر قانونی برگردد و به تدریج  نهاده ها تامین شود و هیچ گونه ارزی و ریالی در اختیار آن شرکت قرار نگیرد.

وی با اشاره به اینکه سوء جریانات و تخلفات از نظامات نیز مورد رسیدگی قرار گرفته است، افزود: بخشی از برخوردهای لازم در این زمینه انجام شده و در بخش دیگر نیز به محض نهایی شدن از سوی دولت برخوردهای انتظامی و انضباطی لازم در این خصوص در حوزه انجام می‌شود.