بسمه تعالی

در تاریخ 1401/11/25 همایش تخصصی بهبود گله های گاو شیری با همکاری مرکز اصلاح نژاد و اتحادیه شرکت های تعاونی دامداران استان البرز در محل سالن همایش های مرکز اصلاح نژاد دام کشور برگزار گردید.

موضوعات محوری همایش با سخنرانی آقایان دکتر علی صادقی دانشیار دانشگاه صنعتی شریف اصفهان و استاد ژنتیک و اصلاح نژاد دام در خصوص ژنتیک و اقتصاد گاو شیری و نیز آقای دکتر سید هادی حسینی متخصص تغذیه نشخوار کنندگان و مشاور فنی اتحادیه دامداران استان البرز در زمینه متوازن کردن پروتئین جیره براساس اسید های امینه برگزار گردیده است . این همایش با حضور جمع کثیری از پرورش دهندگان گاو شیری و متخصصان و کارکنان حوزه دامپروری از استان های البرز ، تهران ، قزوین و مرکز اصلاح نژاد دام کشور از ساعت 10 صبح شروع و در ساعت 15 به پایان رسید.

قابل ذکر است در ابتدای همایش آقای دکتر شریف بعنوان رئیس مرکز اصلاح نژاد دام کشور و آقای مهندس احمدرضا اکبریان به عنوان رئیس هیئت مدیره ضمن خوش آمد گویی حاضرین به اهمیت برگزاری همایش های DHI  (بهبود مدیریت گله های شیری) وظایف دولت و تشکل ها در این زمینه به سخنرانی نمودند.