به گزارش روابط عمومی معاونت امور تولیدات دامی ، در حکمی از سوی معاون وزیر جهاد کشاورزی اقای عباس اکبری شریف به سمت رئیس مرکز اصلاح نژاد وبهبود تولیدات دامی منصوب شد .