آغاز ارائه ارزیابی ژنتیکی صفات فاصله زایش و سن زایش اول گاوهای هلشتاین ایران
۱۴۰۱/۰۴/۲۶

به گزارش روابط عمومی معاونت امور تولیدات دامی، ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر خم، بدینوسیله اعلام می‌گردد ارزیابی ژنتیکی (ارزش‌های اصلاحی) صفات فاصله زایش و سن زایش اول گاوهای هلشتاین ایران آماده بهره‌برداری گاوداران عزیز جهت استفاده در فرآیند انتخاب ژنتیکی به عنوان معیاری از عملکرد زایش و تولیدمثل گله، می‌باشد. شایان ذکر است انتخاب صحیح برای سن زایش مطلوب، یک معیار برای تعیین ظرفیت تولیدمثل تلیسه و فاصله زایش (Calving Interval) مناسب سبب کاهش هزینه‌های دامپزشکی، اسپرم و به طورکلی سبب بهبود بهره‌وری تولیدمثل و زایش گله می‌شوند.

تا کنون گزارش های سن زایش اول و فاصله دو زایش به منظور بهبود مدیریت گله به صورت فنوتیپی در اختیار دامداران قرار می گرفته است که از این تاریخ ارزش‌های اصلاحی انفرادی دام ها جهت بهبود روند ژنتیکی به دامداران ارائه می گردد. ارزیابی ژنتیکی این صفات می‌تواند گامی موثر جهت تدوین شاخص‌های اقتصادی و انتخاب گوساله‌های نر داخلی برای تولید مواد ژنی مطلوب باشد.