بررسی موانع و مشکلات قانون نظام جامع دامپروری مورخ 1398/10/09

به گزارش روابط عمومی معاونت امور تولیدات دامی، بیست و سومین جلسه ستاد هماهنگی صدور پروانه ها با حضور معاون وزیر در امور تولیدات دامی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و نمایندگان معاونت برنامه ریزی، مرکز نوسازی و تحول اداری، معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی، سازمانهایدامپزشکی، شیلات و عشایردر سالن جلسات معاونت امور تولیدات دامی برگزار گردید

در این نشست دکتر رضائی ضمن تاکید بر تسهیل در روند فضای کسب و کار گفت: هدف از تشکیل این جلسه حل مشکلات تولیدکنندگان می باشد و باید به سمتی پیش برویم که بروکراسی های اداری کاهش پیدا کند و به دنبال روان سازی کارها و رونق تولید باشیم.

در دستور کارهای پیش بینی شده ذیل مقرر گردید که ظرف مدت ۱۰ روز آینده معاونت های ذیربط و سازمان های مرتبط آخرین پیشنهادات خود را در جهت حل مشکلات و برداشتن موانع در صنعت دامپروری ارائه فرمایند

۱-بررسی موانع و مشکلات، در خصوص دستورالعمل تبصره ۴ ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری و ارائه راهکار (حریم واحدهای دامداری غیرصنعتی و رفع مشکل آنها)

۲-بررسی مشکلات در خصوص نحوه اجرایی نمودن بکارگیری مدیران فنی و بهداشتی در واحدهای دام و طیور و ارائه راهکار

۳-بازنگری در تفویض اختیار ماده ۱۸ دستورالعمل اجرایی ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری کشور به استانها

۴-بررسی تبصره ۵ ماده ۶ قانون نظام جامع دامپروری و ارائه راهکار ( شیوه نامه ابطال و …)