۱۱ میلیون تن شیرخام امسال در کشور تولید می شود

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی کرد تا پایان امسال۱۱میلیون تن شیر خام در کشور تولید شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور تولیدات دامی و به نقل از ایانا، دکتر مرتضی رضایی در رابطه با تولید شیر تا پایان سال۹۸اظهار کرد: امسال پیش‌بینی ما این است که حدود۱۱میلیون تن شیر خام در کشور تولید شود که نزدیک به۵۰درصد آن از واحدهای صنعتی و از نژادهای اصلاح‌شده در محیط‌های مدرن تولید می‌شود.

وی افزود:۵۰درصد دیگر آن عمدتاً از گاوهای آمیخته و مقدار جزئی آن از گاوهای بومی تأمین می‌شود.

رضایی در ادامه تصریح کرد: مقدار کمی از شیر کشور هم از گوسفند، بز و گاومیش تأمین می‌شود.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به استفاده از لقاح مصنوعی در تولید گاو شیری تأکید کرد: در چند سال اخیر میزان واردات تلیسه بسیار محدود بوده و گله‌هایی که در کشور وجود دارد، در جریان مواد ژنتیکی و تلقیح مصنوعی اسپرم گاوهای برتر دنیا تولید شده است.

وی افزود: آمریکا پیشرو در صنعت تولید گاو شیری است و گاوهای ایران ازنظر رتبه‌بندی کمتر از گاوهای آمریکایی نیستند.

رضایی با اشاره به اینکه میزان تولید شیر در ایران با امریکا هم‌طراز است، خاطرنشان کرد: میانگین تولید شیر هر گاوهای ایرانی در روز در سطح کشور۳۳کیلوگرم است که حدود۱۰تن شیر در یک دوره۳۰۵روز می‌شود و قابل‌رقابت با امریکا است