گزارش تصویری بازدید معاون وزیر در امور تولیدات دامی از مناطق آسیب دیده سیل استان گلستان

به گزارش روابط عمومی معاونت امور تولیدات دامی دکتر رضائی به همراه دکتر مهاجر رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان، مهندس موسوی مدیرکل مدیریت بحران وزارت جهادکشاورزی و مهندس تخله معاون بهبود تولیدات دامی استان گلستان از واحدهای دام و طیور آسیب دیده از سیل استان بازدید کردند.