گردهمایی دو روزه معاونین بهبود تولیدات دامی منطقه ۲ کشور
دکتر رضایی در گردهمایی دو روزه معاونین بهبود تولیدات دامی منطقه ۲ کشور در اصفهان: سند توسعه کمی و کیفی طیور کشور تبیین شده است که باید با دقت نظر بر اساس میزان توسعه تولید در هر استان اجرا شود.

دکتر رضایی در گردهمایی دو روزه معاونین بهبود تولیدات دامی منطقه ۲ کشور در اصفهان:سند توسعه کمی و کیفی طیور کشور تبیین شده است که باید با دقت نظر بر اساس میزان توسعه تولید در هر استان اجرا شود.

به گزارش روابط عمومیمعاونت امور تولیدات دامی و به نقل از سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ،مشاور معاون وزیر ورئیس ستاد معاونت ومعاون بهبود تولیدات دامی سازمان و معاونین بهبود تولیدات دامی ۱۵ استان منطقه ۲ کشور در سالن شهید دادخواه برگزار شد.

در این نشست تخصصی دکتر رضایی معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت : برنامه توسعه طیور کشور تبیین شده است که باید با دقت نظر بر اساس میزان توسعه تولید در هر استان اجرا شود و این سند بعد از بررسی های کارشناسی دقیق تدوین شده تمام ضرورت ها فنی و ایمنی لازم لحاظ شده است و جانمایی واحد های تولید بگونه ای محاسبه شده است که مورد خسارت و آسیب قرار نگیرد و این موضوع توجه و حمایت معاونین بهبود تولیدات دامی استان ها می طلبد. ایشان در ادامه با اشاره به توانمندیهای استان در زمینه تولیدات دامی تاکیدی بر موفق بودن تولیدات مرغ بومی اصفهان را در کشور دانست که می تواند در استان ها بعنوان الگو مورد بهره برداری قرار گیرد. ایشان در ادامه بر تشکیل کار گروه های تخصصی محصول محور در استان هایی که ظرفیت تولیدات مشابه را دارند برای بررسی دقیق فرصت ها و چالش های تولید و راه های برون رفت از آنها را مورد تاکید قرار داد.

در ادامه جلسه مهندس مهرداد مرادمند ریاست سازمان با اشاره به لطف خداوند و جاری شدن رودخانه زاینده رود پس از یک دهه خشکسالی ، گفت که موجبات رونق تولید در بخش کشاورزی و دامی در سال جاری فراهم شد و باعث دلگرمی تولید کنندگان و اشتغال گردید . همچنین به میزان تولید محصولات دامی استان اشاره داشته و گفت تولید شیر آستان یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن . گوشت مرغ ۱۹۵ هزار تن . تخم مرغ ۱۰۲ هزار تن . گوشت قرمز ۶۹ هزارتن . بوقلمون ۷۵۰ تن در سال میباشد . همچنین به مرکز اصلاح نژاد و پرورش مرغ بومی استان که در کشور بی نظیر است اشاره کرده و گفت در این مرکز سالانه ۱۳۰۰۰۰۰ قطعه جوجه بومی تولید و توزیع میشود . شایان ذکر است هدف از تشکیل کارگروه های تخصصی بررسی سیاست های بخش دام و طیور ، دستورالعمل های صدور مجوزات و طرح های توسعه ، نحوه نظارت بر توزیع نهاده های دامی و سایر موضوعات مرتبط پرداخته میشود . در این همایش نحوه تشکیل زنجیره های تولید در بخش دامپروری می باشد در ادامه معاون وزیر جهاد کشاورزی با همراهان از مجموعه رویان تولید کننده سلول های بنیادی می باشند و در ساخت سلول های بز سانن در کشور مطرح می باشند و مجموعه دامداری مدرن فکا بازدید نمودند.