کمیته صادرات و واردات مواد ژنی

در راستادی اهداف و سیاستهای معاونت امور دام علاوه بر استفاده از تکنیک های اصلاح نژادی از جمله تلقیح مصنوعی ، انتقال جنین ، اسپرم گیری و غیره ، تبادل ژنتیکی و شناسایی ، انتخاب و تکثیر ژنهای مطلوب و نهایتا” ایجاد پیشرفت ژنتیکی از طریق استفاده از ژنهای برتر و رسیدن به دام نر برتر ضروری است . در همین راستا صادرات و واردات مواد ژنی به منظور افزایش بهره وری جمعیت دامی کشور و استفاده از ژنتیک برتر در تولید و انتخاب گوساله های نر برتر کشور و معرفی آنها به مراکز تولید اسپرم انجام می گردد .

با عنایت به مصوبه کمیته صادرات و واردات مواد ژنی این مرکز در صورتجلسه شماره3 حداکثر ظرفیت صدور مجوز واردات متناسب با ظرفیت پروانه بهرداری به نام متقاضی بوده و در هر پروفرمای واردات دام سبک حداکثر 2000 راس و دام سنگین حداکثر 1000 راس در هرپارت موافقت می گردد و پارت های بعدی پس از اعلام وصول و تایید کارشناس مجوز داده خواهد شد بدیهی است شرکت یا انجمن نژادی تامین کننده دامها در کشور مبدا و پارت های بعدی پس از اعلام وصول وتایید از نظر ارزیابی های ژنتیکی باید مورد تایید مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور قرار گیرد. و همچنین تقاضای واردات شرکتهایی که یک نوبت مجوز دریافت نموده اند منوط به انجام کلیه تعهدات نوبت اول آنها می باشد.

  • مجوز توزیع اسپرمهای وارداتی گاو:
  • واحد مواد ژنی 

در استادی اهداف و سیاستهای معاونت امور دام علاوه بر استفاده از تکنیک های اصلاح نژادی از جمله تلقیح مصنوعی ، انتقال جنین ، اسپرم گیری و غیره ، تبادل ژنتیکی و شناسایی ، انتخاب و تکثیر ژنهای مطلوب و نهایتا” ایجاد پیشرفت ژنتیکی از طریق استفاده از ژنهای برتر و رسیدن به دام نر برتر ضروری است . در همین راستا صادرات و واردات مواد ژنی به منظور افزایش بهره وری جمعیت دامی کشور و استفاده از ژنتیک برتر در تولید و انتخاب گوساله های نر برتر کشور و معرفی آنها به مراکز تولید اسپرم انجام می گردد .

  • رئوس وظایف :

1 – تدوین  ضوابط و دستور العمل های واردات مواد ژنی ، دام زنده و صادرات دام ، با هماهنگی گروههای تخصصی مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی

2 – برگزاری کمیته تخصصی مواد ژنی به منظور صدور مجوزهای واردات مواد ژنی و واردات و صادرات دام زنده به متقاضیان واجد شرایط مطابق با ضوابط دستور العمل های مربوطه

3 – انتخاب مواد ژنی مورد نیاز جامعه دامی بر اساس معیارهای ارزیابی شاخص ها ، رتبه بندی جهانی و غیره

4 – صدور مجوزتوزیع مواد ژنی با تائید تست باروری فایل اطلاعات ژنوتیپ اسپرم های وارداتی و تعیین قیمت توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان

5 – رشد و پایش صادرات و واردات مواد ژنی

  • ضوابط واردات و صادرات گونه های مختلف: 

فایل اسپرم های وارداتی و تولیدی داخل کشور

اسپرمهای وارداتی نهاده های دامی پاکدشت امینی از cogent و masterind , global AG

اسپرمهای وارداتی جاهد از کمپانی WWS ، Geno Global ، Geneticaustria

اسپرمهای وارداتی تعاونی وحدت از کمپانی ST ، Mastrind ، Intermizoo

 اسپرمهای وارداتی اتحادیه قزوین از کمپانی ST ، Masterind

اسپرم های وارداتی اتحادیه گاوداران خراسان رضوی از کمپانی simex

اسپرم وارداتی تعاونی گاوداران تهران(تگات) کمپانی aberkin

اسپرم های وارداتی شرکت اسیاپارس اسپاد کمپانی Simex ، Ai Total

اسپرم های وارداتی شرکت پویا ژن پاد از کمپانی stantion bros

اسپرم های وارداتی شرکت روکت اینترنشنال از کمپانی abs italia

اسپرم های وارداتی شرکت فروزندگان جاودانه طبیعت از کمپانی Bayern Genetik

لیست اسپرمهای داری مجوز وارد شده در سال های 1400 و 1401 (به غیر این لیست فاقد مجوز میباشد)

ضوابط فنی و شرایط واردات مواد ژنی دام سنگین بر اساس پروف دسامبر 2020

دستورالعمل و ضوابط اصلاح نژادی، بهداشتی و کیفی مراکز تولید اسپرم گاو و گاومیش1398-1399.

صورتجلسه ضوابط فنی و شرایط واردات مواد ژنی دام سنگین.

مدارک موردنیازجهت واردات وصادرات دام وموادژنی.

آمار صادرات و واردات مواد ژنی و دام زنده برای سال1397و شش ماه اول 1398.

دستور العمل فنی صادرات و واردات اسب1398 

ضوابط صادرات و واردات گوسفند و بز.

دستور العمل و ضوابط فنی و اختصاصی واردات شتر شیری در سال97.

ضوابط فنی واردات شترهای بی 1کوهان.

دستورالعمل واردات تلیسه سمینتال.

ضوابط  واردات و صادرات انواع دام سنگین وموادژنی دام سنگین درسال 1398.

دستورالعمل واردات گاومیش.

تعهد نامه اصالت آزمایشات ژنتیکی اسب 1401.06.15

ضوابط فنی و بهداشتی واردات مواد ژنی دام پروف اگوست 2022

مدارک و مستندات مورد نیاز برای واردات اسب اسپرم سال 1401

ضوابط واردات مواد ژنی به کشور1402


فرم اظهار شده توسط وارد کنندگان جهت محاسبه کالاهای وارداتی

شماره ثبت سفارش 

شماره Invuice

شماره پروفرما 

مبلغ ارزی Invuice

مبلغ C.F.R پروفرما

مقدار کالا 

نام کالا

واحد کالا 

نام ارز

شماره اعتبار اسنادی :

کشورفروشنده 

تاریخ گشایش اعتبار :

کشور مبداء

شماره پروانه سبز گمرکی :

گمرک مقصد:

تاریخ ترخیص :

میزان و نحوه مبالغ انتقالی جهت خرید کالای وارداتی

ردیف

تاریخ واریز / برداشت از حساب

مبلغ ارزی واریز / براداشت

مبلغ ریالی واریز/برداشت

عطف ( شماره پیوست )

1

2

3

4

5

مبالغ هزینه شده جهت خرید کالای وارداتی

ردیف 

شرح 

مبلغ 

عطف ( شماره پیوست ) 

توضیحات 

1

ارزش FOR کالا ( ارزی ) 

2

هزینه حمل کالا ( ارز) 

3

ارزش CFR کالا ( ارز ) 

4

حق بیمه ( ریالی ) 

5

کارمزد ثبت سفارش ( ریالی ) 

6

کارمزدهای بانکی ( ریالی ) 

7

حقوق و عوارض گمرکی ( ریالی )

8

استاندارد ( ریالی )

9

خدمات بندری ( ریالی)

10

هزینه حمل ( ریالی ) 

11

12

13

14

15

آیا کالا گارانتی و خدمات پس از فروش  دارد؟

قیمت پیشنهادی     برای فروش هر واحد 

آیا کالای وارداتی به همان شکل توسط شرکت بفروش می رسد؟

اینجانب …….. مدیر عامل با وکیل قانونی شرکت ( سند احراز وکالت پیوست گردد. ) متعهد می گردم کلیه اعداد و ارقام مندرج در جداول فوق و اسناد و مدارک پیوست 

منطبق با واقعیت بوده و مسئولیت هر گونه مغایرت را در این زمینه می پذیرم .

نام شرکت :

مهر و امضاء مدیر عامل یا وکیل قانونی شرکت

نام مدیر عامل : 

شماره تلفن دفتر مدیر عامل :

آدرس شرکت : 

نکته1 : در صورت وجود هزینه هایی غیر از موارد فوق الاشاره سایر هزینه ها به همراه مستندات به ردیفهای 11  15 جدول فوق اضافه گردند.

نکته 2 : مدارک و مستندات به ترتیب ( 1  ثبت سفارش 2  پروفرما 3  اعتبار اسنادی 4  INVOICE 5  پروانه سبز گمرکی 6  و…. سایر مستندات ) پیوست گردد.

نکته 3 : درحقوق و عوارض گمرکی مبالغ پرداختی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ذکر نگردد.

نکته 4 : درصورت وجود هرگونه اختلاف در بین مدارک توضیح کامل ارایه گردد.

فهرست مدارک مورد نیاز جهت قیمت گذاری کالاهای وارداتی

ردیف

عنوان

توضیحات

1

مجوز ثبت سفارش

2

پروفرما

تایید شده توسط وزارت بازرگانی

3

فاکتور خرید (Invoice )

4

اعلامیه  تامین ارز

5

برگ کارمزد ثبت سفارش

قبض پرداخت ثبت سفارش وزارت بازرگانی

6

برگ گشایش اعتبار اولیه

فیش های پرداختی بابت گشایش اعتبار

7

برگ های واریز مابقی اعتبار

فیش های پرداختی بابت کارمزد و اصل اعتبار

8

برگ بیمه نامه

به همراه قبوض مربوط به پرداخت های انجام شده

9

پروانه های سبز گمرکی

به همراه قبوض مربوط به پرداخت های انجام شده

10

برنامه های حمل خارجی

11

اوراق مربوط به حق توقف

12

اوراق مربوط به عوارض بندری

انبارداری ، تخلیه و بارگیری و…

13

برگ عوارض وزارت راه

به همراه قبوض مربوط به پرداخت های انجام شده

14

هزینه استانداردو…

به همراه قبوض مربوط به پرداخت های انجام شده

15

بارنامه های حمل داخلی

16

سایر موارد مرتبط

برخی از موارد فوق الذکر مشمول آن شرکت نمی باشد