نشست رئیس مرکز با همکاران جهت آغاز سال نو (1398)

نشست صمیمی رئیس مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی جناب آقای دکتر عباسی در مورخ 1397/11/26 با همکارن مرکز  به مناسبت آغاز سال نو … در این نشست هدایایی نیز به همکاران  به مناسبت  سال جدید اهدا گردید.

با آروزی سلامتی و تندرستی برای ریاست محترم مرکز و  تک تک همکارن  مرکز …