نتیجه نخستین آزمایش تعیین ژنوتیپ اسب توسط کمیته هویت گذاری و ثبت اسب کشور منتشر شد
کمیته هویت گذاری و ثبت اسب کشور افزون بر ارسال نمونه ها به آزمایشگاه ژنومیکس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، برای این دسته از اسب هایی که به تاییدیه فوق الذکر نیاز دارند، اقدام به بررسی آزمایشگاه های معتبر در سراسر جهان نمود.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور تولیدات دامی و به نقل از روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، دکتر بنابازی با اعلام این خبر افزود: با توجه به آنکه بخش عمده ای از فرآیند هویت گذاری و ثبت اسب، به ویژه آزمون های انساب و انتساب بر اساس نتایج تعیین ژنوتیپ، نمونه های موی اخذ شده از اسب ها می باشد و برای برخی از نژادها که انجمن های نژادی بین المللی انجام آزمایش ها را، صرفا توسط آزمایشگاه های دارای تاییدیه انجمن بین المللی ژنتیک دام(ISAG)، مورد تایید می دانند، کمیته هویت گذاری و ثبت اسب کشور افزون بر ارسال نمونه ها به آزمایشگاه ژنومیکس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، برای این دسته از اسب هایی که به تاییدیه فوق الذکر نیاز دارند، اقدام به بررسی آزمایشگاه های معتبر در سراسر جهان نمود.

معاون پژوهشی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور افزود: پس از مکاتبات مربوطه و در نهایت براساس شاخص هایی مانند: اعتبار آزمایشگاه، کیفیت و دقت آزمایش ها، سرعت انجام فرآیند، سهولت ارسال نمونه، امکان دریافت نتایج، هزینه آزمایش ها و ارتباطات مالی و محرمانه بودن نتایج، با آزمایشگاه خدمات ژنتیکی دپارتمان دامپزشکی مادرید UCM” به توافق رسید و نتیجه تست نخستین نمونه ارسالی که در مدتی کمتر از یک ماه و با هزینه در نظر گرفته شده در تعرفه، انجام شد و منتشر گردید.

وی خاطر نشان کرد: این آزمایشگاه مورد تایید انجمن بین المللی ژنتیک دام است و از سال ۱۹۹۶ تا کنون در رتبه نخست آزمایشگاه های این انجمن قرار دارد .

دکتر بنابازی در خصوص رتبه علمی دانشگاه مادرید یادآور شد: این دانشگاه جزء ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان محسوب می شود.

ایشان تاکید کرد: بر اساس اصل محرمانگی، نتایج آزمایش های (ژنوتیپ )به متقاضی یا مالک اسب با ارائه مستندات مربوط به هر نحوی که قبلا در هنگام ارائه تقاضای هویت گذاری تعیین گردیده، تحویل خواهد شد.