آزمایشگاههای شیر مورد تایید در سراسر کشور

 آزمایشگاههای شیر مورد تایید در سراسر کشور 

به اطلاع کلیه گاوداران و دامداران سراسر کشور می رساند که نتایج آنالیز استحصال شده از آزمایشگاههای  شیر استانهای ذیل مورد تائید این مرکز بوده  و مجاز به ورود اطلاعات آنالیز نمونه های شیر به سایت مرکز می باشند.

لیست آزمایشگاههای استانهای مورد تایید: 

اردبیل
البرز
زنجان
اصفهان
سمنان
فارس
قزوین
کردستان
کرمان
گیلان
لرستان
یزد
تبریز
خراسان رضوی