معاون وزیر جهاد کشاورزی طی حکمی « مسئول پیگیری، رصد و پایش خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده » را منصوب کرد

۱۳۹۷/۱۲/۰۵

به گزارش روابط عمومی معاونت امور تولیدات دامی، دکتر رضائی طی حکمی دکتر مختارعلی عباسی را به عنوان مسئول پیگیری، رصد و پایش خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده » را منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

با عنایت به تصویب نامه هیئت وزیران انتظار دارد با تشکیل کارگروه ویژه متشکل از کلیه دستگاه های مرتبط در اسرع وقت زمینه اجرای صحیح و کارآمد مصوبه یادشده را فراهم آورده و خلاصه اقدامات انجام یافته را به صورت هفتگی به اینجانب گزارش نمائید.