مجتمع دامپروری نژادهای گوسفند و بز اصلاح شده و پربازده در شهرستان رفسنجان به بهره برداری رسید

همزمان با سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان کرمان، با حضور مهندس اکبری معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی، مهندس اورنگی رئیس سازمان امور اراضی کشور، مهندس سعیدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی و معاونین و مدیران این سازمان، مجتمع دامپروری نژادهای گوسفند و بز اصلاح شده و پر بازده در شهرستان رفسنجان به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور تولیدات دامی و به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، این طرح با سرمایه گذاری ۱۰۰ هزار میلیون ریال و ظرفیت ۹۰۰ راس گوسفند نژاد رومانوف و بز نژاد سانن و نژادهای آمیخته در سال برای ۱۵ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد نموده است و دامپروری نژادهای اصلاح شده اتکای آنها را به مرتع کم، تولید آنها را اقتصادی و عموماً چند قلوزا و دو منظوره شیری و گوشتی می باشند.

در این مجتمع دامپروری ، گوسفند نژاد رومانوف ۳۰۰ راس خالص، ۸۰۰ راس با خلوص ۵۰ درصد و ۱۱۰ راس گوسفند آواسی و ۴۵۰ راس بز سانن پرورش داده می شود.

مدیر این مجتمع شیر دهی بز سانن را ۳.۶ لیتر در روز و زایش گوسفندان را ۲.۲ در سال اعلام کرد.