قیمت و شرایط عرضه سبوس گندم اعلام شد

به گزارش روابط عمومی معاونت امور تولیدات دامی، تورج صارمی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام طی مکاتبه ای با سازمان جهاد کشاورزی استانها ضمن اشاره به تصمیمات متخذه در کارگروه تنظیم بازار کشور قیمت عرضه سبوس استحصالی در کارخانجات آردسازی کشور را به ازاء هرکیلوگرم  درب کارخانه8400 ریال اعلام کرد.

 بنا به اظهارات مدیر کل دفتر بهبود تغذیه، این قیمت با احتساب کلیه هزینه ها شامل کیسه گیری، سردوزی، توزین و بارگیری بوده و هرگونه افزایش قیمت کالای مذکور فاقد وجاهت قانونی و قابل پیگیری از طریق مراجع نظارتی است .

وی افزود: در راستای سهولت عرضه سبوس گندم بین تشکل های دامی  مرتبط و همچنین رعایت نرخ مصوب و رصد کامل توزیع از زمان تولید تا مصرف در واحدهای تولیدی و به استناد مصوبات کارگروه تنظیم بازار مقرر گریده کل سبوس استحصالی کارخانجات آرد از تاریخ ابلاغ با قیمت اعلامی در سامانه نهاده های دامی وزارت جهاد کشاورزی توزیع گردیده  لذا هر گونه توزیع خارج از سامانه مذکور ممنوع می باشد.

 صارمی میزان استحصال ماهیانه سبوس گندم در کشور را حدود یکصد تا  110 هزار تن اعلام و افزود:  سبوس گندم  به طور عمده در واحد های  دامداری روستایی و عشایری و واحد های پرواربندی گوساله و… مصرف می گردد که با توجه به مواد مغذی موجود می تواند به طور موثری در کاهش قیمت تمام شده خوراک مصرفی در واحد های تولیدی تاثیر گذار باشد .