فائو: ایران در مرز خودکفایی تولید گوشت قرار دارد

سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی سازمان ملل با اشاره به خودکفایی 96 درصدی ایران در تولید انواع گوشت کل تولید گوشت ایران طی سال جاری را 3 میلیون و 82 هزار تن پیش بینی کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور تولیدات دامی و به نقل از خبرگزاری تسنیم، سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود موسوم به چشم انداز غذایی جهان از خودکفایی 96 درصدی ایران در تولید گوشت خبر داد.

این نهاد بین المللی پیش بینی کرده است تولید انواع گوشت در ایران طی سال جاری به 3 میلیون و 82 هزار تن برسد. کل مصرف گوشت ایران طی این سال 3 میلیون و 228 هزار تن پیش بینی شده است که بر این اساس 96 درصد گوشت مصرفی کشور در ایران تولید شده و تنها نیاز به واردات 4 درصدی یعنی 146 هزار تنی در این سال است.

تولید انواع گوشت در ایران طی سال قبل 3 میلیون و 58 هزار تن اعلام شده بود که بر اساس پیش بینی فائو در سال جاری تولید گوشت ایران به میزان 24 هزار تن افزایش می یابد.

بر اساس این گزارش تولید گوشت گوساله از 490 هزار تن در سال قبل به 494 هزار تن در سال جاری افزایش خواهد یافت اما تولید گوشت گوسفند از 355 هزار تن در سال قبل به 353 هزار تن در سال جاری کاهش پیدا می کند.

بر اساس پیش بینی فائو تولید گوشت مرغ در ایران طی امسال یک درصد افزایش پیدا می کند و از 2 میلیون و 196 هزار تن در سال قبل به 2 میلیون و 218 هزار تن در سال جاری افزایش می یابد.