ضرورت توسعه کمی و کیفی محصولات دام و طیور با نگاه به بازارهای صادراتی

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، توسعه کمی و کیفی محصولات دام و طیور متناسب با بازارهای صادراتی را از سیاست های استراتژیک خود در این بخش عنوان کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، دکتر مرتضی رضایی امروز دو شنبه در مراسم تکریم و معارفه معاونان امور تولیدات دامی سابق و جدید این وزارتخانه، به مهمترین سیاست های استراتژیک در زیر بخش دام و طیور اشاره کرد و آن را سرلوحه حرکت های این مجموعه دانست.

وی گفت: بهبود بهره وری در بکارگیری منابع و عوامل تولید مانند سرمایه، دام و سرمایه انسانی و توسعه عمودی با بهره وری و بهبود راندمان به ازای هر واحد دامی به جای توسعه افقی و افزایش تعداد واحدهای دامی از سیاست های مهم در این معاونت است.

رضایی افزود: توسعه دامپروری در کشور نیز باید متناسب با برنامه دقیق آمایش سرزمین صورت گیرد.

وی بر اجرا و پیاده سازی نظام ترویج و آموزش دانش روز دامپروری در تمام سطوح و حفظ محیط زیست در سیاست های خود تاکید ورزید.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، توانمندسازی تشکل ها برای واسپاری و مشارکت کامل و کلان آنان در امور تصدی گری و نظارت بر کارکردشان را از دیگر سیاست های مهم بخش دام و طیور عنوان و تصریح کرد: تعامل سازنده و مشارکت حداکثری با تمام ذی نفعان در این زیربخش در تصمیم گیری ها صورت می گیرد.

در این مراسم، دکتر حسن رکنی معاون سابق امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی نیز با تاکید بر این که تشکیل زنجیره تولید در حوزه تولیدات شیر و گوشت باید توسعه یابد ،گفت: در حوزه ماکیان و به ویژه شتر مرغ برای تشکیل زنجیره تولید فعالیت ها آغاز شده است.

وی اظهار داشت: در گذشته ۹۰ درصد نیازمان در حوزه ماکیان از طریق واردات تامین می شد در حالی که امروز ۹۰ درصد نیازمان در این حوزه در کشور تامین می شود.

رکنی با بیان این که در دولت تدبیر و امید گام های بلندی در زمینه دام های پربازده برداشته شده است، تصریح کرد: اقبال مردم از این دام ها زیاد است و در بعضی از دام های پربازده شاهدیم که محصولاتشان ۶ ماه زودتر پیش فروش می شود.

وی در همین حال بهبود تراز تجاری در بخش دام و افزایش کیفیت و کمیت تولید شیر را از دستاوردهای چهار سال اخیر در وزارت جهاد کشاورزی برشمرد.