دسترسی به سامانه های مرکز
جهت دسترسی به سامانه هویت و سامانه های اصلاح نژادی میتوانید به آدرس www.aibs.ir مراجعه نمایید

به اطلاع می رساند  جهت ورود به  سامانه های مرکز   می توانید از طریق آدرس
http://www.aibs.ir
اقدام نمایید. لذا خواهشمند است به کلیه اتحادیه ، پیمانکاران و  کاربران فعال  استان  اطلاع رسانی فرمائید.