جلسه بیمه کلنی های زنبورعسل در معاونت امور تولیدات دامی برگزار شد

 با حضور مجری طرح توسعه زنبورداری کشور، نمایندگان صندوق بیمه محصولات کشاورزی در بخش بیمه زنبورعسل، اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین و دفتر توسعه زنبورداری، جلسه بیمه کلنی های زنبورعسل در دفتر توسعه زنبور داری کشور برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور تولیدات دامی، مهندس مشیر غفاری با ارائه توضیحاتی در مورد استقلال حوزه زنبورعسل، ایجاد دفتر توسعه زنبورداری، تدوین سند راهبردی توسعه زنبورداری کشور، تهیه پروژه ها و  اقدامات اجرایی منطبق با چشم انداز ، اهداف و استراتژی های سند فوق ، بر اهمیت و ضرورت  بیمه کلنی های زنبورعسل به عنوان یکی از اولویت های سند راهبردی توسعه تاکید کرد .

در ادامه جلسه در خصوص ضرورت اصلاح  شرایط بیمه کلنی ها ، نحوه ارزیابی خسارت و پرداخت غرامت با توجه به موانع و مشکلات و عملکرد سنوات گذشته به منظور ترغیب هرچه بیشتر زنبورداران به بیمه نمودن کلنی های زنبورعسل بحث و بررسی شد.

مجری طرح زنبورداری کشور گفت: به استناد قانون ، بیمه زنبورداری اجباری شده و اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین به عنوان کارگزار صندوق بیمه انتخاب شده است .
مهندس مشیر غفاری ادامه داد: تفاهم نامه مشترک سه جانبه بین دفتر توسعه زنبورداری کشور ، صندوق بیمه محصولات کشاورزی  و اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین جهت بیمه نمودن کلنی های زنبورعسل کشور منعقد می گردد .