تعداد دام سبک کشور در اردیبهشت ماه، ۶ / ۶۵ میلیون رأس برآورد شد

 در اردیبهشت امسال، تعداد 7 / 1 میلیون رأس بره و 800 هزار رأس بزغاله در بهره‌برداری‌های پرورش‌دهنده دام سبک کشور متولد شده است

به گزارش روابط عمومی معاونت امور تولیدات دامی و به نقل از مرکز آمار ایران، نتایج طرح آمارگیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبک، در اردیبهشت ماه 1398 نشان می‌دهد که تعداد گوسفند و بره موجود در دامداری‌های کشــور 9 / 47 میلیون رأس و تعداد بز و بزغاله 7 / 17 میلیون رأس بوده، که نسبت به زمان مرجع (مهر 1397) به ترتیب 27 و 22 درصد افزایش یافته است.

طبق یافته‌های این طرح آمارگیری، در اردیبهشت امسال، تعداد 7 / 1 میلیون رأس بره و 800 هزار رأس بزغاله در بهره‌برداری‌های پرورش‌دهنده دام سبک کشور متولد شده است.

مقایسه تعداد دام سبک در ماه‌های مختلف نشان می‌دهد که تعداد این نوع دام از فروردین امسال با شیب بسیار کمی، با کاهش مواجه شده است که این موضوع با توجه به کاهش زایش دام‌ها و عرضه دام‌های پرواری برای کشتار، دور از انتظار نیست.