برگزاری کلاس آموزشی نظام پیشنهادات در مرکز توسعه نوغانداری

به گزارش روابط عمومی معاونت امور تولیدات دامی با حضور رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور، دبیر کمیته نظام پیشنهادات و مدیران و کارشناسان مرکز توسعه نوغانداری، دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مفاهیم نظام پیشنهادات و مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادات برابر سرفصل های اعلامی دفترآموزش کارکنان در خردادماه سال جاری در سالن جلسات مرکز توسعه نوغانداری کشور در شهر رشت برگزار شد.