برگزاری چهارمین جلسه شورای مدیران معاونت امور تولیدات دامی در سال ۱۳۹۸

چهارمین جلسه شورای مدیران در سال 1398 با حضور دکتر رضائی معاون وزیر در امور تولیدات دامی و مدیران ستادی معاونت، راس ساعت 8 صبح مورخ 98/3/5 در محل سالن جلسات معاونت امور تولیدات دامی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی معاونت امورتولیدات دامی، در این جلسه، پس از بررسی اخبار و اطلاعات و پیگیری مصوبات جلسات قبل، آقای مهندس صارمی، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام، گزارش آئین نامه اجرائی ماده 34 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه را ارائه نمود.

در ادامه جلسه طرح اصلاح و تکمیل شده افزایش گوشت قرمز ( دام کوچک و بزرگ) توسط آقای دکتر عباسی، رئیس مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی مطرح گردید.