برگزاری همایش و کارگاه آموزشی هویت گذاری دام در استان سیستان و بلوچستان – زاهدان

هدف از برگزاری این همایش و کارگاه آموزشی وتوجیهی آشنا کردن کارشناسان بخش کشاورزی ،بیمه ودامپزشکی در خصوص روند طرح  پلاک کوبی وهویت دار نمودن دام های سبک و سنگین و بررسی مسائل و مشکلات اجرایی طرح بود تا در مراحل اجرا بتوانند با آگاه نمودن  دامداران میزان مشارکت آنان را در اجرای طرح پلاک کوبی  افزایش دهند

در این دوره آموزشی که در محل مرکز آموزش شهید خیابانیان زاهدان با حضورمعاون بهبود تولیدات دامی استان ، مسؤول واحد هویت گذاری مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدادت دامی، مدیرعامل اتحادیه صنعت دامداران همگام کشورو ۸۵ نفر از کارشناسان امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان وشهرستان ها وپیمانکاران اجرای طرح هویت گذاری برگزار گردید

کار پلاک کوبی دام استان از سال ۱۳۹۳ آغاز وتاکنون بیش از ۱۸۶هزار راس دام سنگین شامل ۴۳هزار نفر شتر و۱۴۳هزار راس گاو وگوساله پلاک کوبی شده است، پلاک کوبی دامهای سبک نیز در سال جاری در استان آغاز گردیده وتا نیمه دوم آبانماه بیش از ۴هزار راس دام سبک پلاک کوبی شده است.