برگزاری همایش هویت گذاری دام کشور در مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی

۱۳۹۷/۱۱/۰۳

با حضور رئیس مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی، معاونین و کارشناسان مرکز اصلاح نژاد و مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی، مدیران و کارشناسان اتحادیه ها، تعاونی ها و مراکز بهبود مدیریت تحت پوشش اتحادیه سراسری صنعت دامپروری همگام کشور از۲۰ استان کشور، همایش یک روزه هویت گذاری دام کشور در تاریخ ۹۷/۱۱/۱ در مرکز اصلاح نژاد دام کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور تولیدات دامی، با عنایت به ماده ۱۰ قانون نظام جامع دامپروری و لزوم عملیات هویت گذاری دام کشور و تلاش در جهت بهبود مدیریت و افزایش بهره وری در دامداری های نیمه صنعتی و روستائی کشور از یک طرف و واگذاری امور اجرائی به تشکلهای دامپروری، همایش هویت گذاری دام کشور در سالن همایش و آموزش مرکز اصلاح نژاد دام کشور تشکیل گردید.

این همایش با محوریت آشنایی و همسویی با سیاست های جدید هویت گذاری مرکز اصلاح نژاد دام کشور، افتتاح مراکز بهبود مدیریت دام نیمه صنعتی و روستایی تحت پوشش اتحادیه سراسری صنعت دامپروری همگام کشور، افتتاح اجرای پروژه هویت گذاری دام روستایی توسط اتحادیه سراسری صنعت دامپروری همگام کشور، رونمایی از کارت اعتباری دامیار کارت، کارگاه آموزشی نحوه هویت گذاری و استفاده از سامانه جامع هویت دام توسط اتحادیه سراسری صنعت دامپروری همگام کشور با همکاری مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی برگزار گردید.