برگزاری نهمین جلسه شورای مدیران معاونت امور تولیدات دامی در سال ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت امور تولیدات دامی با حضور مهندس امینی، نمایندگان تعاونی ، نمایندگان زنجیره تولید بوقلمون گوشتی، شرکت های جوجه کشی بوقلمون گوشتی و کارشناسان دفتر امور طیور، کارگروه برنامه ریزی تولید صنعت بوقلمون کشور در معاونت امور تولیدات دامی برگزار شد.

در این جلسه پس از بحث و بررسی، ضوابط فنی و انظباطی مرتبط با تولید گوشت بوقلمون تعیین گردید.