برگزاری سمینار قیمت گذاری شیر در مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور
به گزارش روابط عمومی مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور سمینار قیمت گذاری شیر در تاریخ 98/6/13 با حضور انجمن ها و اتحادیه های دامپروری، مدیران دام برخی از استانها، اعضاء هیئت علمی دانشگاه و مسئولین و کارشناسان مرکز اصلاح نژاد دام کشور برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور سمینار قیمت گذاری شیر در تاریخ 98/6/13 با حضور انجمن ها و اتحادیه های دامپروری، مدیران دام برخی از استانها، اعضاء هیئت علمی دانشگاه و مسئولین و کارشناسان مرکز اصلاح نژاد دام کشور برگزار گردید. در این سمینار ابتدا خانم دکتر جوزی عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه ضمن ایراد گزارش تفصیلی همراه با پاور پوینت در خصوص نحوه قیمت گذاری شیر و بیان شاخص های مورد نظر مطالبی را ارائه نمودند و تصریح کردند قیمت گذاری بر اساس چند مولفه چربی و پروتئین منهای مقدار آب شیر بهترین سیستم در کشورهای ‌پیشرو بوده و حمایت دولتها از تولیدکنندگان تجربه مناسبی در دنیا می باشد.

سپس آقایان مهندس مقدسی رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنعتی گاوداران ایران، مهندس ذوالفقاری مدیرعامل اتحادیه دامداران اصفهان، دکتر زرگران قائم مقام و مدیر پژوهشی و توسعه اتحادیه دامداران اصفهان، مهندس سلطانی مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران، مهندس حاج حسینی رئیس گروه بهبود تولیدات دامی مرکز، دکتر میرزایی از موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، مهندس قرین مسئول واحد DHI مرکز، دکتر کاظمی مشاور اتحادیه مرکزی دامداران ایران، مهندس شریف معاون بهبود تولیدات دامی استان تهران و مهندس علی کاظمی رئیس گروه دام های سنگین مرکز به بیان نقطه نظرات پیرامون مسائل مطروحه پرداختند.

در پایان مهندس بهروز محمدنظری معاون مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور برگزاری این سمینار را باب جدیدی برای گسترش حضور انجمن ها و اتحادیه ها دامپروری، دانشگاه ها و کارشناسان حوزه دامپروری برای به ثمر رسیدن مطالبات به حق این صنعت دانست و تصریح نمود معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی همواره حامی و پشتیبان دامداران عزیز کشور می باشد.

  • قیمت گذاری شیر