برگزاری دوازدهمین جلسه شورای مدیران معاونت امور تولیدات دامی در سال ۱۳۹۸
دوازدهمین جلسه شورای مدیران در سال ۱۳۹۸ با حضور دکتر رضائی معاون وزیر در امور تولیدات دامی و مدیران ستادی معاونت، راس ساعت ۷ صبح مورخ 98/06/10 در محل سالن جلسات معاونت امور تولیدات دامی برگزار گردید.

دوازدهمین جلسه شورای مدیران در سال ۱۳۹۸ با حضور دکتر رضائی معاون وزیر در امور تولیدات دامی و مدیران ستادی معاونت، راس ساعت۷صبح مورخ ۱۰/۶/۹۸ در محل سالن جلسات معاونت امور تولیدات دامی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور تولیدات دامی، در این جلسه، دکتر غلامرضا ملک نیا به عنوان دبیر ستاد هماهنگی صدور پروانه ها معارفه و از خدمات آقای مهندس اغنیانژاد در دوران قبول مسئولیت تقدیر و تشکر به عمل آمد.