برگزاری جلسه بررسی پرورش و اصلاح نژاد بز شیری وارداتی در کشور
جلسه بررسی پرورش و اصلاح نژاد بز شیری در تاریخ 98/7/3 برگزار گردید

برگزاری جلسه بررسی پرورش و اصلاح نژاد بز شیری وارداتی در کشور

به گزارش روابط عمومی مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور به منظور نظارت بر نحوه واردات و توزیع گوسفند و بز اصلاح نژادی وارد شده به کشور جلسه ای در تاریخ 03/07/98 برگزار گردید. در این جلسه که شرکت های اجداد سپیدان کوثر، هلدینگ کشت و صنعت پارس، آوین ژن، اتحادیه دامداران یزد، کارشناسان، معاونین و رییس مرکز حضور داشتند در خصوص توسعه و سازمان دهی و اصلاح نژاد بزهای خالص وارداتی(مورسیا، سانن و آلپاین) بحث و تبادل نظر شد و شرکت های وارد کننده گزارش کاملی از نحوه انجام واردات، تعداد دام وارداتی، نحوه فروش دام ها، تعداد دام موجود و ثبت اطلاعات در سامانه جامع هویت دام کشور گزارشی ارائه نمودند.