برگزاری جلسه بررسی و هم اندیشی در خصوص اصلاح ساختار تشکیلاتی مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی
به گزارش روابط عمومی مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور به منظور بهره وری بیشتر و بهبود عملکرد جلسه بررسی و هم اندیشی ساختار جدید نیروی انسانی در تاریخ 21/07/98 برگزار گردید. این جلسه که با حضور جناب آقای دکتر فرجی مشاور معاون وزیر و رییس ستاد معاونت امور تولیدات دامی تشکیل شد رییس، معاونین و کارشناسان مرکز به بیان دیدگاه و نقطه نظرات خود پرداختند و مقرر گشت افراد پیشنهادات خود را به صورت مکتوب ارائه نمایند تا در جلسه آتی مورد جمعبندی قرار گیرد.