برگزاری جلسه بررسی طرح ها و پروژه های مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی
۱۳۹۷/۰۳/۰۹
به گزارش روابط عمومی معاونت امور تولیدات دامی، جلسه ای با حضور معاون وزیر در امور تولیدات دامی، مشاور برنامه ریزی معاونت و همچنین ریاست مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی به منظور بررسی طرح ها و پروژه های مرکز و همچنین اعتبارات آن، مورخ ۹۷/۳/۹ در دفتر مرکز اصلاح نژاد دام برگزار شد.

در این جلسه دکتر رضائی، معاون وزیر در امور تولیدات دامی، رهنمودهایی در خصوص طرح ها و پروژه های مرکز اصلاح نژاد ایراد نمود.