بانوی مرزنشین خراسان شمالی رکورد تولید ابریشم را شکست
بانوی مرزنشین خراسان شمالی رکورد تولید ابریشم را شکست – یک بانوی مرزنشین در شهرستان رازو جرگلان استان خراسان شمالی با برداشت ۵۷ کیلوگرم پیله تر ابریشم از هر جعبه نوغان، موفق به شکستن رکورد کشور در این زمینه شد.

بانوی مرزنشین خراسان شمالی رکورد تولید ابریشم را شکست – یک بانوی مرزنشین در شهرستان رازو جرگلان استان خراسان شمالی با برداشت ۵۷ کیلوگرم پیله تر ابریشم از هر جعبه نوغان، موفق به شکستن رکورد کشور در این زمینه شد. معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی روز شنبه با تایید این مطلب به خبرنگار ایرنا گفت: میانگین برداشت پیله ابریشم نوغان از هر جعبه نوغان در کشور ۲۵ کیلوگرم و در استان خراسان شمالی ۴۲ کیلوگرم است اما خانم «عاشر بیکه محمدی» از روستای کرکولی بخش ترکمن نشین جرگلان توانست هر ۲ رکورد را بشکند. علی مبارکی با بیان اینکه هنوز فصل برداشت پیله ابریشم در این استان ادامه دارد، افزود: این بالاترین میزان برداشت ابریشم تا حال حاضر است اما ممکن است تا پایان کار برداشت این رکود جابه جا شود. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرزی راز و جرگلان نیز گفت: در سال ۹۵ نیز «بی بی تاج جاوید» از روستای ترکمن نشین امانلی جرگلان با تولید ۵۵ کیلوگرم پیلخ ابریشم از هر جعبه نوغان، از خود رکوردی کشوری برجای گذارده بود. الله وردی خادمی افزود: شهرستان را زو جرگلان قطب تولید ابریشم در استان خراسان شمالی است و از ۲ هزار و ۱۰ نوغاندار فعال در استان، ۹۱۵ بهره بردار در این شهرستان به کار تولید ابریشم مشغولند. ۵۰ درصد تولید ابریشم استان خراسان شمالی در سال گذشته مربوط به شهرستان راز و جرگلان بوده است. خراسان شمالی از نظر تولید پیله ابریشم رتبه چهارم و از نظر میانگین تولید در هر جعبه، رتبه نخست کشور را دارد. پارسال ۱۰۷ تن پیله تر ابریشم در خراسان شمالی تولید شده بود.