بازدید معاون وزیر در امور تولیدات دامی از مناطق پرورش شتر استان قم

به گزارش روابط عمومی معاونت امور تولیدات دامی، دکتر رضائی معاونوزیر درامور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در سفر به استان قم از مناطق مستعد پرورش شتر این استانبازدید به عمل آوردند.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در بازدید از کاروانسرای دیرگجین و مناطق پرورش شتر این استان گفت: استان قم به جهت دارا بودن مناطق کویری مستعد پرورش شتر بوده و به پرورش دهندگان شتر توصیه می شود با بهره گیری از روش های صنعتی و همچنین تلاقی نژادی (استفاده از شترهای دو کوهانه) جهت افزایش تولید شیر و گوشت که منجر به افزایش اقتصادی نیز می شود، اقدام کنند.

وی ادامه داد: در استان قم۶۵۰۰نفر شتر وجود دارد که شامل۶۰۰۰نفر شتر یک کوهانه و۵۰۰نفر شتر دو کوهانه می باشد.

گفتنی است کاروانسرای دیرگجین به عنوان مادر کاروانسراهای ایران مشهور است، مربوط به دوران سلجوقی بوده و یکی از بزرگترین کاروانسراهای ایران سر راه جاده تاریخی ری به قم و در مرکز پارک ملی کویر قرار دارد . در این کاروانسرا جشنواره های شتر و روستائی عشایری برگزار می گردد.