بازدید رئیس مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی از طرح های دامپروری استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی معاونت امور تولیدات دامی، دکتر عباسی از طرح های دامپروری استان بوشهر بازدید کرد.

دکتر عباسی از واحد پرورش بز بوئر در شهرستان تنگستان، ایستگاه اصلاح نژاد بز عدنی در شهرستان تنگستان، واحد لبنی صنایع کوچک مزرعه در شهرستان دشتستان، مزرعه بنیاد تعاون زندانیان در شهرستان دشتستان و واحد پرورش آهو در شهرستان گناوه بازدید به عمل آورد.

در ادامه این سفر، رئیس مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی با جمعی از دامداران و صادر کنندگان دام شهرستان گناوه و تعدادی از شترداران استان دیدار و گفت و گو کرد.