بازدید دکتر رضائی از مرکز تولید موادژنتیکی گاو شیری و گوشتی شرکت نهاده های دامی جاهد
۱۳۹۷/۰۳/۰۵

دکتر رضائی معاون وزیر در امور تولیدات دامی به همراه دکتر عباسی ریاست محترم مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی، مهندس ولی مدیرعامل محترم موسسه جهاد استقلال و اعضای هیئت مدیره شرکت نهاده های دامی جاهد، آقایان دکتر مظفری و مهندس جواهری از مرکز تولید موادژنتیکی گاو شیری و گوشتی شرکت نهاده های دامی جاهد بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور تولیدات دامی و به نقل از شرکت نهاده های دامی جاهد، دکتر رضائی ضمن ابراز خرسندی از وجود این مرکز در کشور و اقدامات و فعالیت های انجام شده در طول بیش از دو دهه فعالیت این مرکز گفت: با عنایت به رعایت استاندارد های بین المللی در تولید مواد ژنی در این واحد می بایست ضمن معرفی بیشتر توانمندی های این مرکز به بازار داخل، فعالیت جهت صادرات به صورت جدی مدنظر قرار گیرد.

معاون وزیر در امور تولیدات دامی ادامه داد: باتوجه به اقدامات انجام شده برای افزایش شیر در کشور طی ۴۰ سال گذشته وقت آن رسیده است که سایر فعالیتها مانند سلامتی، ماندگاری و بهروری خوراک در دامداری های کشور بیشتر مورد توجه قرارگیرد.

دکتر رضائی گفت: با توجه به اینکه بخش خصوصی متولی سهم عمده تولیدات دامی از جمله شیر و گوشت در کشور می باشد، می بایست با تدوین و اجرای سیاست های کلان در وزارت جهاد کشاورزی، جهت گیری مناسب و آینده محور به فعالیت های مذکور داده شود و صرفاً سیاست افزایش تولید شیر نباید مدنظر قرار گیرد.

وی فراهم نمودن شرایط تولید اقتصادی برای دامداران از جمله، ایجاد برنامه های میان مدت و بلند مدت و نیز فرهنگسازی در مورد مصرف شیر و محصولات لبنی را مورد تأکید قرار داد.

دکتر رضائی گفت: با توجه به ظرفیت و دقت نظر در تولید مواد ژنتیکی این مرکز، با تبادل اطلاعات فنی می بایست امکان صادرات نیز فراهم گردد.

در این بازدید دکتر عباسی رئیس مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی کشور نیز حضور داشتند و ضمن تأیید روند تولید مواد ژنتیکی در این مرکز، خواستار ایجاد رابطه مدون جهت اجرای برنامه های اصلاح نژادی با مشارکت شرکت نهاده های دامی جاهد در سطح کشور و منطقه شدند.