اطلاعیه درخصوص تعیین قیمت فروش مواد ژنی
قابل توجه کلیه شرکت های وارد کنند گان و تولید کنند گان مواد ژنی با عنایت به نامه شماره 78094 /97/370 مورخ 9/12/97 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان درخصوص تعیین قیمت فروش مواد ژنی، کلیه شرکت های وارد کننده و تولید کننده مواد ژنی موظفند اسناد مدارک مرتبط با کالای مذکور را مطابق با فرم اظهار کالاهای وارداتی (لینک دانلود در صفحه بارگذاری شده است)به آن سازمان ارسال نمایند.

اطلاعیه

قابل توجه کلیه شرکت های وارد کنند گان و تولید کنند گان مواد ژنی

با عنایت به نامه شماره 78094 /97/370 مورخ 9/12/97 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان درخصوص تعیین قیمت فروش مواد ژنی، کلیه شرکت های وارد کننده و تولید کننده مواد ژنی موظفند اسناد مدارک مرتبط با کالای مذکور را مطابق با فرم اظهار کالاهای وارداتی (لینک دانلود در صفحه بارگذاری شده است)به آن سازمان به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع نیایش، خیابان ارمغان غربی، خیابان مهرشاد شمالی، تلفن آقای لطیفی 02122041356 تحویل نمایند.

بدیهی است مجوز توزیع، پس از اعلام درخواست در سامانه مواد ژنی، ارسال فایل SNP Chip 50K، ارسال نمونه برای تست باروری و ارائه نامه قیمت گذاری از طریق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، صادر می گردد.