اصلاح نژاد دام های کوچک برای افزایش تولید گوشت و شیر کشور در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: اصلاح نژاد دام های کوچک به منظور افزایش تولید گوشت و شیر کشور در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.

به گزارشروابط عمومی معاونت امور تولیدات دامی و به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، دکتر مرتضی رضائی در بازدید از یک واحد پرورش بز شیری در حال توسعه در شهرستان ری اظهار کرد: در سال های اخیر، یکی از پروژه های اصلی معاونت تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اصلاح نژاد دام های کوچک (گوسفند و بز) بوده که از طریق اصلاح نژادهای بومی و استفاده از نژادهای برتر خارجی انجام شده و موجب افزایش تولید گوشت و درآمد دامداران با بهبود ضریب تبدیل و چندقلوزایی و همچنین افزایش تولید شیر با بهره گیری از نژادهای برتر دنیا مانند نژادهای سانن، مورسیا و آلپاین در کشور گردیده است.

وی با بیان این که در کشور گله های خالص این نژادها به صورت گله های چند۱۰۰تایی و چند۱۰۰۰تایی وارد شده است، ادامه داد: دامداری هایی در کشور فعال هستند که اختصاصا نژادهای اصیل یا اصلاح شده را نگه داری می کنند.

دکتر رضائی هدف از سفر به شهرستان ری را بازدید و بررسی پیشرفت یکی از این پروژه های در حال اجرا عنوان کرد و افزود: ظرفیت نهایی این پروژه۴۰۰۰راس دام با۲۰۰۰مولد است و در آن از نژادهای آلپاین، سانن و مورسیا پرورش داده می شود.

وی اضافه کرد: این دام ها هم خودشان باعث تولید می شوند و هم از مواد ژنتیکی (اسپرم و جنین) آنها می توان برای توسعه این نژاد ها در کشور استفاده کرد و انشااله این پروژه تا پایان سال به بهره برداری کامل خواهد رسید.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که سرمایه گذاری این پروژه به صورت کامل توسط بخش خصوصی با هدف تولید شیر بز انجام شده است، اذعان کرد: به شیر بز شیر مزیت دار اطلاق می شود زیرا هم چربی بالایی دارد هم راندمان پروتئین پنیرشان نسبت به گاو به خصوص گاو هلشتاین بسیار بالاتر است.

وی خاطرنشان کرد: شیر این بز ها را معمولا تا دو برابر شیر گاو خریداری می کنند، بنابراین کاملا اقتصادی است. یک راس بز نژاد برتر در روز حداقل بین۳تا۴کیلوگرم شیر می دهد که اگر ضرب در۵هزار تومان کنیم کاملا اقتصادی است. دو قلوزایی هم دارد که به سرعت گله تکثیر پیدا می کند.